ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
หัวข้อข่าว : รติภรณ์ กรุ๊ป ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน มีรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

     ระหว่างวันที่16 – 24 ธันวาคม 2559 รติภรณ์ กรุ๊ป ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน มีรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ละรุ่นกลุ่มอายุ ซึ่งรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี สมัครทั้งหม 5 ทีม มี ทีมข้าวหมกไก่สยาม ทีมหั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย4(ชานุมาน)
หัวข้อข่าว : 1

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนคนเก่งระดับกลุ่มเครือข่าย นำโดยนายทองสืบ กุระจินดา ผอ.โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย4(ชานุมาน)
หัวข้อข่าว : การจำลองการเลือกตั้ง และการใช้สิทธิ์เพื่อลงคะแนนรับร่างรัฐธรรมนูญ

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งเขียว ได้จัดสถานที่จำลองการเลือกตั้งและการไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย4(ชานุมาน)
หัวข้อข่าว : การรณรงค์ เชิญชวน เพื่อลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ

     เมื่อวันที่29กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายทองสืบ กุระจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเขียว และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งเขียวทุกคน ได้จัดกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย4(ชานุมาน)
หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตาม การปฏิรูปสู่การเรียนรู้ของ สพป.อำนาจเจริญ

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ดร.แสงรุนีย์ มีพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ เข้านิเทศติดตามผลการดำเนินงานการปฏิรูปสู่การเรียนรู้ของโรงเรียนนำร่อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ม่วงสวาสดิ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 รร.บ้านม่วงสวาสดิ์ ร่วมกับ รติภรณ์ กรุ๊ป ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 13 ปี โดยมีผู้ส่งทีมเข้าร่วม 5 ทีม ผลการแข่งขัน ทีมรวมเพื่อน B ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย19(เมืองอำนาจเจริญ)
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2559ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 19 (เมืองอำนาจเจริญ)

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 19 เมืองอำนาจเจริญ นำโดย นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหมอม้า ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายฯ 19 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย16(เมืองอำนาจเจริญ)
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย16(เมืองอำนาจเจริญ) จัดโครงการ ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไก่คำ

     17 มิถุนายน 2559 กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย16(เมืองอำนาจเจริญ) จัดโครงการ ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไก่คำ หัวข้อในการประชุมสัมมนา มีดังนี้ 1.นโยบายร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย16(เมืองอำนาจเจริญ)
หัวข้อข่าว : ผอ.กลไกร กมลรัตน์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญคุณครูคนใหม่

     10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย นำโดยท่าน ผอ.กลไกร กมลรัตน์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับคุณครูคนใหม่ ได้แก่ คุณครูเทพี ไชยภักดี คุณครูพิชญณัฐย์ นวลอินทร์ คุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย16(เมืองอำนาจเจริญ)
หัวข้อข่าว : ประชุมสภานักเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

     โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง นำโดย นางอัสนีย์ อุปนิสากร ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมสภานักเรียนนัดแรก หารือเรื่องการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย19(เมืองอำนาจเจริญ)
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 19 (เมืองอำนาจเจริญ)

     เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 19 เมืองอำนาจเจริญ นำโดย นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 19 เมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น-เครือข่าย6
หัวข้อข่าว : ฝึกทักษะอาชีพหลังเลิกโรงเรียน หารายได้เสริมกับอิฐบล็อกตัวหนอน

     โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี นำโดย นายรังสิต พิพิธพล ผู้อำนายการโรงเรียน จัดอบรมโครงการฝึกทักษะอาชีพหลังเลิกเรียนและช่วงปิดภาคเรียน ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี่ที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย12(หัวตะพาน)
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองต้อนรับปีการศึกษาใหม่

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายประชิต พลหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย10(ลืออำนาจ)
หัวข้อข่าว : ยินดีปรีดา

     คุณ Oliver Sandroo คุณพ่ออุปถัมภ์ กองทุนไทย-เดนมาร์ก เข้าเยี่ยมนักเรียนในอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาสร้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย2(เสนางคนิคม)
หัวข้อข่าว : ผ้าป่าเพื่อการศึกษา "๙๔ ปี คืนสู่เหย้า ชาวแดงเหลือง"

     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 นายชวลิต มาลีรัตน์ ได้ร่วมกับคณะศิษย์เก่าและผู้นำชุมชน จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำถนนคอนกรีต ต่อเติมอาคารเรียนอนุบาลแล......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]
Develop by hAcKEdpRO