[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจานลาน
หัวข้อข่าว : ตรวจราชการโรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง

     ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง โดยมี นายอำนาจ รุจิตร ผู้อำนวยการโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ศึกกษานิเทศเยี่ยม อบรมอ่านออกเขียนได้ 100%ร.ร.เครื่อข่ายเมือง 18อบรมอ่านออกเขียนได้ 100/%

     เมื่อวันที่16 ก.ค.58 นางอุรวดี วงค์ปัดษา ศึกษานิเทศก์ สพปอำนาจเจริญ ได้มาเยี่ยมห้องอบรมการอบรมพัฒนาตนเองตามนโยบายของ สพฐ และสพป.อำนาจเจริญ ให้เด็กนักเรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : พลิกโสมใหม่เด็กๆป.1ในร.ร.เคือข่ายเมือง 18อ่านออกเขียนได้ 100/

     เมื่อวันที่16-17กค.58 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษา 18(เมือง)จัดอบรมพัฒนาตนเองตามนโยบายของ สพฐ และสพป.อำนาจเจริญ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอเช็นต์ในปี 2558ณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : 1 กรกฎาคม ลูกเสือชุมชนบ้านเสารีก ขอสดุดี มหาธีรราชเจ้า

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น นายโอภาส อินโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า พระบิดาแห่งลูกเสือไทย โดยมีการเดินสวนสนามของ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนุมชนบ้านเสารีก ขอต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00น นางบุษบา มาสู่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก เป็นประธานพิธีเปิดการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด มีกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามชิงร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขัียนได้ตามแนวคิด BBL

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขัียนได้ตามแนวคิด BBL ณ ห้องป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางจัดการอบรมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ

     โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางได้จัดการอบรมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพนักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

     นายทองสืบ กุระจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเขียว ได้นำเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่พร้อมผู้กำกับในฐานะตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ไปร่วมขบวนสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร เน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายูงมี.....ผู้อำนวยการแล้วครับ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30 น คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอำเภอพนา พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านนายูง ได้จัดงานต้อนรับ นายวีระชัย ไกยรัตน์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : โรงเรียบ้านายูงสอนหลักสูตรเพิ่มเติม.....นี่แหละชีวิตชาวนา

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.30 น คณะครูโรงเรียนบ้านนายูง ได้นำนักเรียน ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 22 คน ปักดำนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา ด้วยวิธีปักดำ ต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : ประเมินประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น.ว่าที่ ร้อยตรี วิชชากรณ์ วงศ์จริยกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และคณะ ได้เดินทางมาที่โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต้อนรับคณะกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

     18 มีนาคม 2558 นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต้อนรับคณะกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : เปิดโลกทัศน์สัมผัสวิทยาศาสตร์

     17 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นำนักเรียนเปิดโลกทัศน์สัมผัสวิทยาศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุทธรักษา จัดนิทรรศการเข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา จัดนิทรรศการเข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ อำเภอชานุมานเครือข่าย 3, 4 โดยมี นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : Open House ก้าวสู่ ASEAN

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น.- 12.00 น. นายโอภาส อินโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก เป็นประธานในงาน กิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน" และ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED