[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1048758  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต้อนรับคณะกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

     18 มีนาคม 2558 นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต้อนรับคณะกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : เปิดโลกทัศน์สัมผัสวิทยาศาสตร์

     17 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นำนักเรียนเปิดโลกทัศน์สัมผัสวิทยาศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุทธรักษา จัดนิทรรศการเข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา จัดนิทรรศการเข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ อำเภอชานุมานเครือข่าย 3, 4 โดยมี นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : Open House ก้าวสู่ ASEAN

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น.- 12.00 น. นายโอภาส อินโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก เป็นประธานในงาน กิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน" และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไร่ขี
หัวข้อข่าว : งานนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน

     วันอังคารที่10 มีนาคม 2558 นายธนัญชัย สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจานลาน
หัวข้อข่าว : งานมหกรรมวิชาการธุรการโรงเรียน และกีฬาธุรการสัมพันธ์ “สพฐ. เกมส์ ครังที่ 1”

     ชมรมครูธุรการจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการธุรการโรงเรียน และกีฬาธุรการสัมพันธ์ “สพฐ. เกมส์ ครังที่ 1”ซึ่งจะมีการออกบูธวิชาการเกี่ยวกับงานธุรการ โดยมี ดร.รังสร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักโรงเรียนในเครื่อข่ายเมือง18 เข้าค่าย...

     กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักโรงเรียนในเครื่อข่ายเมือง18 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นาแต้โคกสำราญ กุดน้ำกิน ภูเขาขาม หนองเม็ก ดอนแดง ดอนไร่ คึมใหญ่ นาคำ หัวภู พร้อม คณะครู และ ลูกเสื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดอนแดงเข้าค่ายพัก..

     เดือนแห่งความรัก นายประมวล สุภาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแดง สพป.อำนาจเจริญ พร้อมคณะครู และ ลูกเสือ เนตนารี นำพามาเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญในปีการศึกษา 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง คว้า 2 ถ้วยรางวัลชนะเลิศกรีฑารวม การแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งจังหวัดอำนาจเจริญ

     ดร.นริศ เชื้ออ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง เป็นตัวแทนมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมกรีฑาสูงสุดรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย 1 ถ้วย และรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย 1 ถ้วย การแข่งขัน กรีฑาดาว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
หัวข้อข่าว : บุญข้าวจี่ อ.เสนางคนิคม วันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

     ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ประธานพิธีเปิดสายถนนการศึกษา บุญข้าวจี่ อ.เสนางคนิคม วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจานลาน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มโรงเรียนเคือข่าย 8,9 ประจำ ปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนบ้านจานลานโดยว่าที่พันตรีชัยศรี พลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานลาน ได้เป็นเจ้าภาพจัดเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มโรงเรียนเคือข่าย 8,9 ประจำ ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : ไม้สักใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก......

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายโอภาส อินโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก ได้เรียกประชุมคณะครู เพื่อระดมสมอง และหาข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ดูแลต้นไม้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง
หัวข้อข่าว : ความร่วมมือจาก บ้าน วัด โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง ในการรื้ออาคารเรียน

     ตามที่โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้รับการจัดสรรอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) หลังใหม่แทนหลังเดิมที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : ...มาด้วยใจที่ใฝ่ฝัน ต้อนรับขวัญด้วยดวงจิต กระชับมิตรด้วยไมตรี ยินดีต้อนรับสู่รั้วขาวน้ำเงิน…

     ...มาด้วยใจที่ใฝ่ฝัน ต้อนรับขวัญด้วยดวงจิต กระชับมิตรด้วยไมตรี ยินดีต้อนรับสู่รั้วขาวน้ำเงิน… โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม และคณะครู จาก สพป.อุบลร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ร่วมงานวันครูเครือข่ายชานุมาน

     "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำคณะครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ร่วมงานวั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED