ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย18(เมืองอำนาจเจริญ)
หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรมนักเรียน

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญโดยการนำของ นายประยูร เหมือนเหลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อฝึกวินัยให้กับนักเรียนก่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :เครือข่าย21(โรงเรียนเอกชน)
หัวข้อข่าว : ต้นกล้า PLC

     โรงเรียนเจริญวิทยา เลขที่ 904 ถนนชยางกูร อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : นิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นายดำรง ศิริสธนพันธ์ นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงาน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2558 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไร่ขี โดยในงานมีการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การจัดงานนิทรรศการเปิดประตูบ้าน สานสัมพันธ์อาเซียน

     วันพุธที่ 23มีนาคม 2559 ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานนิทรรศการ “เปิดประตูบ้าน สานสัมพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพป.อจ.เยี่ยมโรงเรียนโครงการแก้มใส รร.หนองเม็ก

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์59 นางนิภาพร ไพรสณฑ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพป.อจ พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมโรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสโดยมี ว่าที่รท.ทวี อุนาภาค ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเมือง 18 นักเรียน.ป.1เข้าสอบ100ุุุ%

     เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์2559 นางอุรวดี วงค์ปัตน์ษา ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญได้มาเยี่ยมสนามสอบการอ่านออกและเขียนได้ ชั้นป.1 ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยมีนายประยรู เหมือนเหลา ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงและการเขียนสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 4 ( ชานุมาน ) ได้ดำเนินการการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและการเขียนสื่อสาร ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเสียงและการเขียนสื่อสาร ชั้นประถมศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การติว o – net นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ o-net และยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน ) ได้ดำเนินการติวสอบ o – net ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทดส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬา,กรีฑานักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ฯ ประจำปี 2558

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน ) นำโดย นายไกรศรี โสวันนา ประธานกลุ่มเครือข่ายพร้อมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ฯ ทุกท่าน กำหนดจัดงานพิธีเปิดวันแข่งขันกีฬา,กรีฑานักเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า
หัวข้อข่าว : วันเด็กที่โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า

     โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า สังกัดสพป.อำนาจเจริญ นำโดย นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า
หัวข้อข่าว : หนาวนี้มีไออุ่น ….

     โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า โดยคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ต้อนรับ คุณมานิต จงจิตต์เวชกุล ผู้ประกอบการร้านเอ็มเจมอเตอร์ อำนาจเจริญ และนายสมคิด ทาริวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า
หัวข้อข่าว : เปิดโลกทัศน์สัมผัสธรรมชาติ ….

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้บริหาร คณะครูได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้วา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนนาผือโคกกอก นำโดย นายเถลิง โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "รณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว"

     เมื่อวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม "รณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว"และหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักพร้าบริเวณแปลงนาสาธิตของโรงเรียนนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : สพป.อำนาจเจริญ มอบบ้านตามโครงการ คืนความสุขสุ่ลูก สพฐ.

     วันที่24 พฤศจิกายน 2558 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานมอบบ้านให้ ดญ.นิพาดา บุดสี น.ร.โรงเรียนบ้านภูเขาขาม ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนควา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]
Develop by hAcKEdpRO