[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเมือง 18 นักเรียน.ป.1เข้าสอบ100ุุุ%

     เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์2559 นางอุรวดี วงค์ปัตน์ษา ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญได้มาเยี่ยมสนามสอบการอ่านออกและเขียนได้ ชั้นป.1 ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยมีนายประยรู เหมือนเหลา ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงและการเขียนสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 4 ( ชานุมาน ) ได้ดำเนินการการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและการเขียนสื่อสาร ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเสียงและการเขียนสื่อสาร ชั้นประถมศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การติว o – net นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ o-net และยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน ) ได้ดำเนินการติวสอบ o – net ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทดส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬา,กรีฑานักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ฯ ประจำปี 2558

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำนาจเจริญ 4 (ชานุมาน ) นำโดย นายไกรศรี โสวันนา ประธานกลุ่มเครือข่ายพร้อมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ฯ ทุกท่าน กำหนดจัดงานพิธีเปิดวันแข่งขันกีฬา,กรีฑานักเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : วันเด็กที่โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า

     โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า สังกัดสพป.อำนาจเจริญ นำโดย นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : หนาวนี้มีไออุ่น ….

     โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า โดยคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ต้อนรับ คุณมานิต จงจิตต์เวชกุล ผู้ประกอบการร้านเอ็มเจมอเตอร์ อำนาจเจริญ และนายสมคิด ทาริวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : เปิดโลกทัศน์สัมผัสธรรมชาติ ….

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้บริหาร คณะครูได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้วา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนนาผือโคกกอก นำโดย นายเถลิง โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "รณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว"

     เมื่อวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม "รณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว"และหว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักพร้าบริเวณแปลงนาสาธิตของโรงเรียนนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : สพป.อำนาจเจริญ มอบบ้านตามโครงการ คืนความสุขสุ่ลูก สพฐ.

     วันที่24 พฤศจิกายน 2558 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานมอบบ้านให้ ดญ.นิพาดา บุดสี น.ร.โรงเรียนบ้านภูเขาขาม ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยโรงเรียนนาแต้โคกสำราญ เมือง18

     เมื่้อวันที่13พย.58นำโดย นายอำนาจ โพธิ์ธาทอง รอง.ผอ.สพป.อำนาเจริญได้มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย มีนายประเชิญ จันทรภูมี ผอ.โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ ได้กล่าวต้อน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : สร้างบ้านให้เด็กยากจนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเมือง 18

     วันที่12พ.ย.2558 นายประยรู เหมือนเหลา ประธานกลุ่มโรงเรียนเครื่อข่ายเมือง 18 พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนในกลุ่มทุกๆคนได้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสร้างบ้าน๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ให้เด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : ประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ สพป.อำนาจเจริญพบเพื่อนครู

     ประธานกลุ่มเครือข่าย ฯ 4,3 นายไกรศรี โสวันนาและนายสุพรรณ หอมจำปา และผู้บริหารโรงเรียนพรัอมทั้งคณะครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำนาจเริญ 3,4 (ชานุมาน )ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ยอดเยี่ยมฉลองชัยชนะโรงเรียนกลุ่มเครื่อข่ายเมือง 18

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายประยรู เหมือนเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ และประธานกลุ่มเครือข่ายเมือง 18 ได้กล่าวชื่นชมกับนักเรียนทีแสดงความสามารถไปแข่งขันในกิจกรรมต่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับโซน

     กลุ่มโรงเรียนครือข่าย 4 (ชานุมาน) ได้ดำเนินการจัดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ขึ้น โดยแข่งขันทักษะฯ ในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 24 ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED