[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 8,9(พนา) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายฯ 8และ9(พนา) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)อ.พนา ผู้เข้าอบร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
หัวข้อข่าว : การประชุมสัญจร

     วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา09.00 น.เป็นต้นไป กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย4 (ชานุมาน)นำโดย นายไกรศรี โสวันนา ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายฯ ได้ประชุมสัญจรเพื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน
หัวข้อข่าว : เปิดโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย8(พนา)

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 8(พนา) ได้ทำพิธียกเสาและเริ่มก่อสร้างบ้านให้กับนักเรียนเด็กชายมาสู่บุญ ปลาทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน เมื่อวันที่ 27 สิงหาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย 4 (สัญจร)

     โรงเรียนบ้านหนองแมงดา นำโดย นายประศาสน์ สิงห์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 4(ชานุมาน) เรื่อง ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว เปิดอาคารห้องสมุด SCG วันที่ 12 สิงหาคม 2558

     นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดอาคารห้องสมุด SCG โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว อ.ชานุมาน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับการสนุบสนุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(SCG)แห่งปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย 4 ชานุมาน

     วันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 4 (ชานุมาน) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ณ โรงเรียนบ้านคำเดือย เพื่อร่วมวางแนวทางในการดำเนินการพัฒนากลุ่มเครือข่ายในโอก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจานลาน
หัวข้อข่าว : ตรวจราชการโรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง

     ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง โดยมี นายอำนาจ รุจิตร ผู้อำนวยการโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ศึกกษานิเทศเยี่ยม อบรมอ่านออกเขียนได้ 100%ร.ร.เครื่อข่ายเมือง 18อบรมอ่านออกเขียนได้ 100/%

     เมื่อวันที่16 ก.ค.58 นางอุรวดี วงค์ปัดษา ศึกษานิเทศก์ สพปอำนาจเจริญ ได้มาเยี่ยมห้องอบรมการอบรมพัฒนาตนเองตามนโยบายของ สพฐ และสพป.อำนาจเจริญ ให้เด็กนักเรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : พลิกโสมใหม่เด็กๆป.1ในร.ร.เคือข่ายเมือง 18อ่านออกเขียนได้ 100/

     เมื่อวันที่16-17กค.58 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษา 18(เมือง)จัดอบรมพัฒนาตนเองตามนโยบายของ สพฐ และสพป.อำนาจเจริญ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอเช็นต์ในปี 2558ณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : 1 กรกฎาคม ลูกเสือชุมชนบ้านเสารีก ขอสดุดี มหาธีรราชเจ้า

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น นายโอภาส อินโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า พระบิดาแห่งลูกเสือไทย โดยมีการเดินสวนสนามของ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนุมชนบ้านเสารีก ขอต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00น นางบุษบา มาสู่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก เป็นประธานพิธีเปิดการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด มีกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามชิงร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขัียนได้ตามแนวคิด BBL

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขัียนได้ตามแนวคิด BBL ณ ห้องป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางจัดการอบรมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ

     โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางได้จัดการอบรมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียนในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพนักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

     นายทองสืบ กุระจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเขียว ได้นำเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่พร้อมผู้กำกับในฐานะตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ไปร่วมขบวนสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร เน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายูงมี.....ผู้อำนวยการแล้วครับ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30 น คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอำเภอพนา พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านนายูง ได้จัดงานต้อนรับ นายวีระชัย ไกยรัตน์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED