[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : สร้างบ้านให้เด็กยากจนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเมือง 18

     วันที่12พ.ย.2558 นายประยรู เหมือนเหลา ประธานกลุ่มโรงเรียนเครื่อข่ายเมือง 18 พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนในกลุ่มทุกๆคนได้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสร้างบ้าน๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ให้เด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : ประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ สพป.อำนาจเจริญพบเพื่อนครู

     ประธานกลุ่มเครือข่าย ฯ 4,3 นายไกรศรี โสวันนาและนายสุพรรณ หอมจำปา และผู้บริหารโรงเรียนพรัอมทั้งคณะครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำนาจเริญ 3,4 (ชานุมาน )ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ยอดเยี่ยมฉลองชัยชนะโรงเรียนกลุ่มเครื่อข่ายเมือง 18

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายประยรู เหมือนเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ และประธานกลุ่มเครือข่ายเมือง 18 ได้กล่าวชื่นชมกับนักเรียนทีแสดงความสามารถไปแข่งขันในกิจกรรมต่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับโซน

     กลุ่มโรงเรียนครือข่าย 4 (ชานุมาน) ได้ดำเนินการจัดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ขึ้น โดยแข่งขันทักษะฯ ในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 24 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำนาจเจริญ4(ชานุมาน)

     ในวันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำนาจเจริญ 4(ชานุมาน) นำโดยประธานกลุ่มเครือข่ายฯ นายไกรศรี โสวันนา และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ทุกท่่าน ได้ประชุมป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมอบรมกีฬาเปตองสำหรับผู้สูงวัยบ้านบุ่งเขียว

     นายทศภรณ์ สีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเขียว รับมอบอุปกรณืกีฬาจากนายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอบรมกีฬาเปตองสำหรับผู้สูงวัย เมื่อวันที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : โครงการบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูกสพฐ. เด็กชายชนาธิป ชมเชย นร.ชั้น ป.1 รร. บ้านหนองแมงดา

     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแมงดา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนบ้านหนองแมงดา ขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย นายไกรศรี โสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 3,4(ชานุมาน) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายฯ 3 และ 4 (ชานุมาน) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่10 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา อ.ชานุมาน ผู้เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 8,9(พนา) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายฯ 8และ9(พนา) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)อ.พนา ผู้เข้าอบร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การประชุมสัญจร

     วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา09.00 น.เป็นต้นไป กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย4 (ชานุมาน)นำโดย นายไกรศรี โสวันนา ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายฯ ได้ประชุมสัญจรเพื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : เปิดโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย8(พนา)

     กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 8(พนา) ได้ทำพิธียกเสาและเริ่มก่อสร้างบ้านให้กับนักเรียนเด็กชายมาสู่บุญ ปลาทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน เมื่อวันที่ 27 สิงหาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย 4 (สัญจร)

     โรงเรียนบ้านหนองแมงดา นำโดย นายประศาสน์ สิงห์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 4(ชานุมาน) เรื่อง ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว เปิดอาคารห้องสมุด SCG วันที่ 12 สิงหาคม 2558

     นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดอาคารห้องสมุด SCG โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว อ.ชานุมาน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับการสนุบสนุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(SCG)แห่งปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย 4 ชานุมาน

     วันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 4 (ชานุมาน) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ณ โรงเรียนบ้านคำเดือย เพื่อร่วมวางแนวทางในการดำเนินการพัฒนากลุ่มเครือข่ายในโอก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจานลาน
หัวข้อข่าว : ตรวจราชการโรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง

     ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง โดยมี นายอำนาจ รุจิตร ผู้อำนวยการโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED