[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 745959  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 13 (หัวตะพาน)
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 (หัวตะพาน)

     วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายปัญญา คลังกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงชัย
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน

     นายวรพจน์ อุปนิสากร ปลัดอำเภอลืออำนาจ กล่าวเปิดงาน "โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน" โรงเรียนบ้านกุงชัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก โรงเรียนดีศรีตำบล ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

      ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00น. คณะตรวจติดตามเกี่ยวกับการใช้วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ นำโดย นางเฉลิมศรี ศรีพาณิชย์ ผอ.ตสน.สพป. อจ. ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไร่ขี
หัวข้อข่าว : อบรมเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ให้เยาวชน

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ให้เยาวชน กิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

     นายวีระช้ย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านบุ่งเขียว เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม นักเรียนชั้นป.4-6

     นายเชี่ยวชาญ พิกุล ประธานคณะกรรมการบริหารเครื่อข่ายคุณภาพการศึกษาอำนาจเจริญ4(ชานุมาน)เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มป.4-6 รุ่น 1 ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : พบกับนางในวรรณคดีจากวรรณกรรมอันเลื่องชื่อของสุนทรภู่

     บรรยากาศกิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนบ้านพุทธรักษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : บรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านพุทธรักษา

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักโทษของยาเสพติด นักเรียนมีส่วนร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : จัดเวทีเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางปฏิรูปด้านต่างๆ ตามแนวทางปรองดองสมานฉันท์

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ผ่านมา โรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำโดย นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดเวทีเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางปฏิรูปด้านต่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้อภัยกันของสังคม

     นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้อภัยกันของสังคมโดยการทำกิจกรรมเดินรณรงค์ปรองดองสมานฉันท์ สร้างความร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสว่างใต้
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2557 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป.อำนาจเจริญ

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ อำเภอปทุมราชวงศา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 นายประยูร รัตนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างใต้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปาเจราจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อค้าประชาชน ในเขต ต.พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย3(ชานุมาน)
หัวข้อข่าว : ผู้อำนายการ สพป.อจ.และคณะ พบปะเพื่อนครู-บุคลากรทางการศึกษา เครือข่าย 3-4 ชานุมาน

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นายอุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายไพรวัลย์ จันทะนะ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู 2557

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 คณะครูโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม "ไหว้ครู 57 " ที่ ใต้ถุนอาคารเรียน โดยมีนายภัทรเทพ รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง เป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 20 (เมืองอำนาจเจริญ)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 20 (เมืองอำนาจเจริญ)ได้จัดการประชุมเพื่อพบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED