[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 1025052  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : จัดเวทีเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางปฏิรูปด้านต่างๆ ตามแนวทางปรองดองสมานฉันท์

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ผ่านมา โรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำโดย นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดเวทีเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางปฏิรูปด้านต่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้อภัยกันของสังคม

     นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้อภัยกันของสังคมโดยการทำกิจกรรมเดินรณรงค์ปรองดองสมานฉันท์ สร้างความร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสว่างใต้
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2557 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป.อำนาจเจริญ

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ อำเภอปทุมราชวงศา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 นายประยูร รัตนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างใต้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปาเจราจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อค้าประชาชน ในเขต ต.พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย3(ชานุมาน)
หัวข้อข่าว : ผู้อำนายการ สพป.อจ.และคณะ พบปะเพื่อนครู-บุคลากรทางการศึกษา เครือข่าย 3-4 ชานุมาน

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นายอุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายไพรวัลย์ จันทะนะ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู 2557

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 คณะครูโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม "ไหว้ครู 57 " ที่ ใต้ถุนอาคารเรียน โดยมีนายภัทรเทพ รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง เป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 20 (เมืองอำนาจเจริญ)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 20 (เมืองอำนาจเจริญ)ได้จัดการประชุมเพื่อพบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ปีการศึกษา 2557

      ทุกคำบ่นว่า....คือ ความปราถนาดี ใช้ความเมตตาปราณี คอยชี้หนทางเดินให้ ร้อยเหนื่อยพันหนัก กลั่นเป็นรัก และ ห่วงใย เพื่อนทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนผู้ใ้ห้วิชา ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาผาง
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7

     วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.นายประนอม ปัญญาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : อย่าพรากประชาธิปไตยไปจากพวกเรา....

     อย่าพรากประชาธิปไตยไปจากพวกเรา....โรงเรียนบ้านพุทธรักษาจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ทุกคนมาด้วยความคาดหวังที่เต็มเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู 2557

     วันที่ 5 มิถุนายน 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านนายูง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม "ไหว้ครู 57 " ที่ ใต้ถุนอาคารเรียน โดยมีนายกิตติพงศ์ สิห์นาค รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายูง เป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย3(ชานุมาน)
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

     เมื่อวันทีี่ 27 พฤษภาคม 2557 นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ได้มาดูแลการจัดอบรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ตามโครงการพัฒนาการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : อบรมครูผู้สอนแบบว่า" ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน"

     ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น นายนุกูล ลือนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการต้อนรับคุณครูคนใหม่ของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านพุทธรักษา

     ... มาด้วยใจที่ใฝ่ฝัน ต้อนรับขวัญด้วยดวงจิต กระชับมิตรด้วยไมตรี ยินดีต้อนรับสู่รั้วขาวน้ำเงิน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ได้บายศรีสู่ขวัญต้อนรับ คุณครูอดิศักด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการเปิดเทอมใหม่ของโรงเรียนบ้านพุทธรักษา

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 บรรยากาศการเปิดเทอมต้อนรับปีการศึกษาใหม่ ชั้นเรียนใหม่ ชุดนักเรียนใหม่ หนังสือเรียนใหม่ สีอาคารเรียนใหม่ โต๊ะกินข้าวใหม่ ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ของโรงเรียนบ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED