[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : ...มาด้วยใจที่ใฝ่ฝัน ต้อนรับขวัญด้วยดวงจิต กระชับมิตรด้วยไมตรี ยินดีต้อนรับสู่รั้วขาวน้ำเงิน…

     ...มาด้วยใจที่ใฝ่ฝัน ต้อนรับขวัญด้วยดวงจิต กระชับมิตรด้วยไมตรี ยินดีต้อนรับสู่รั้วขาวน้ำเงิน… โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม และคณะครู จาก สพป.อุบลร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ร่วมงานวันครูเครือข่ายชานุมาน

     "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำคณะครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ร่วมงานวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงานประเพณีนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิตร พระคู่บ้านคู่เมือง ชาวพนา

     ในระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 ชาวอำเภอพนา ร่วมกันจัดงานประจำปี ในวันมาฆบูชา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ งานมี 4 วัน 4 คืน ให้พุทธศาสนิกชนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระเหลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : we are the champoin

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และนายวัชรินทร์ จิงจามิกร นายอำเภอพนา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนภูเขาขาม(เคือข่ายเมือง 18 ต้อนรับ..........

     วันที่ 12 มกราคม58โดยมี นายประจวบ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาขาม พร้อมคณะครูได้ต้อนรับบุคลากร ครูนรินทร์ บุญสอด ตำแหน่งครู ได้ย้ายมาแทนตำแหน่งครูที่ย้ายไป ได้มี นายประศาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าราชการขังหวัดอำนาจเจริญเปิดห้องทำงานให้.......

     เมื่อ 10 ม.ค.58 วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนในกลุ่มเคือข่ายเมือง 18 ร.ร.อนุบาลเมืองอำนาจ โดย ผอ.ประยูร เหมือนเหลาได้ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กให้คุณครู พีรภัทร หินแก้ว นำนักเรียนไปร่วมกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : การอบรมขยายผล D-Book โรงเรียนขยายโอกาสในเขต อำเภอพนา

     ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น.โรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอพนา นำโดย นายโอภาส อินโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก ได้จัดการอบรมขยายผล การใช้โปรแกรม D-Book เพื่อนำมาใช้ผลิตสื่อก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การทดสอบ Pre - ONET

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ดำเนินการทดสอบ Pre - ONET เพื่อนำผลมาพัฒนานักเรียนอย่างเข้มก่อนการทดสอบจริง นายวิทยา สายสุด ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มชานุมาน ได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณสำหรับความอบอุ่นที่มอบให้น้องๆ บ้านพุทธรักษา

     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายสมมิตร มุ่งงาม และผู้นำชุมชน ต้อนรับ นายศราวุธ นามสีลี ปลัดฝ่ายป้องกันและความมั่นคงอำเภอชานุมาน นำความอบอุ่นมามอบให้น้องๆ บ้านพุทธรักษา ได้รับคว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฝึกอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่น 1

     เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ร่วมกับชุดพัฒนาการมวลชนสัมพันธ์ ชพส.2203 จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ประธานในพิธี...

     เมื่อวันอาทิตย์ที่21 ธ ค.57 นายอดุลย์ กองทอง ผุ็อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทางวิชาการ อ่านออกเขียนได้โรงเรียนประถม ชมรมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดอำนาจเจริ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศ สพป.อำนาจเจริญ ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ pre o-net

     วันที่ 19 ธ.ค57 นางอุรวดี วงค์ปัดษ์ษา ศึกษานิเทศ สพป.อำนาจเจริญ ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ pre o-net. โรงเรียนดอนแดง โดยมี นายประมวล สุภาจันทร์ผอ. โรงเรียนดอนแดง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ เข้าเยี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศ สพป.อำนาจเจริญ เยี่ยมสนามสอบ pre o-net.ร.ร...

     วันที่ 19 ธ ค.57 นายสมคิด ทาริวงค์ ศึกษานิเทศ สพป.อำนาจเจริญ ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ pre o-net. โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ โดยมี นายประเชิญ จันทรภูมี ผอ.โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ พร้อมคณะครูให้การต้อน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ศน.สพป.อจ ออกติดตามนิเทศ ทดสอบนักเรียน ป.1อ่าน...

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม57 ศน.อุรวดี วงค์ปัดน์ษา ได้ออกมาคิดตามนิเทศ มี .ว่าที่ รท ทวี อุนาภาค ผอ.ร.ร หนองเม็กพร้อมคณะครูให้การต้อนรับโดย ศน.ได้นิเทศ ทดสอบนักเรียน ป.1 การอ่านออก และ การเข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ดังระเบิด เหรียญทอง คัวแทนภาคอีสาน เข้าแข่งขันระดับประเทศ

     เมื่อ วันที่ 15 ธ ค 57 ท่าน ผอ.โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญในเครือข่ายเมือง 18 ท่าน ประยูร เหมือนเหลา ให้กำลังใจลูกศิษย์ได้iรับเหรียยทอง เป็นตัวแทนภาคอีสานจะได้เข้าไปแข่งระดับประเทศต่อ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED