[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 28 ท่าน ผู้เข้าชม 839737  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชาติ

     โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ที่ศูนย์การค้าเขียร์รังสิต เมื่อวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มเครือข่าย ๑๔
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมการสอน NT ป.๓ เครือข่าย ๑๔(หัวตะพาน)

     เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ เกษมราช ศึกษานิเทศก์ ร่วมตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนกุง
หัวข้อข่าว : รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับชาติ (OBEC AWARDS)

     นายสิทธิราช ชื่นชม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายประนอม ปัญญาดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกองลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวภูก่อง

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายประนอม ปัญญาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกองลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวภูก่อง บ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ

     11-13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือเพื่ออยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดน 234 มุกดาหาร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษานำคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญเดือนสาม

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา นายสมมิตร มุ่งงาม นำคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญเดือนสาม ซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ของชาวภูไทซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบONET ร.ร.อนุบาลเมืองอำนาจเจริญ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะได้ออกเยี่ยมหน่วยสอบ O-NET ป.6 ร.ร.อนุบาลอำนาจเจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมนมัสการพระเหลาเทพนิมิตร ในงานประจำปี งานมาฆบูชา

     ในระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2557 ชาวอำเภอพนา ร่วมกันจัดงานประจำปี ในวันมาฆบูชา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ งานมี 3 วัน 3 คืน ให้พุทธศาสนิกชนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระเหล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : สอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2556

     ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ทางกลุ่มโรงรียนเครือข่าย 9 (พนา) ได้ดำเนินการจัดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก โดยมีนางนิ่มนวล ต้นวงศ์ ศึกษานิเทศประจำกลุ่มฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มเครือข่าย ๑๔
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net

     เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย ศน.พิสุทธิ์ เกษมราช ออกตรวจเยี่ยมการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-Net)ป.๖ และ ม.๓ ณ สนามสอบ ป.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนดู่(เครือข่าย15)
หัวข้อข่าว : ติวสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในตำบลสร้างนกทา

      โรงเรียนบ้านโนนดู่ นำโดย นายปฐมบูรณ์ สุวรรณ ผุ้อำนวยการโรงเรียน ในนามกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 15 (เมืองอำนาจเจริญ ) จัดติดเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ ได้สัมผัสและเรียนรู้จากสถานที่จริง นักเรียนตื่นเต้น และตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์ใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มเครือข่าย ๑๔
หัวข้อข่าว : เยี่ยมครอบครัวนักเรียนอัจฉริยะ

     เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ไปเยี่ยมบ้าน ด.ช.ก้องเกียรติ กว้างขวาง นร.ชั้น ป.๓/๒ ร.ร.บ้านสร้างถ่อ อาศัยอยู่กับคุณปู่-คุณย่า มีน้องชาย เรียน ป.๒ น้องสาว เรียน ป.๑ ร.ร.เดียวกัน คุณพ่อ-คุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ(กลุ่ม 19)
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 19 (เมืองอำนาจเจริญ) ออกประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา

      เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา นำโดย นายบุญมี พันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังพัฒนาและคณะครูพร้อมบุคลากรทางการศึกษาเตรียมต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ (นายวิชั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มเครือข่าย ๑๔
หัวข้อข่าว : นักเรียนต้นแบบด้านศีลธรรม

     เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ด.ช.ก้องเกียรติ กว้างขวาง นักเรียนชั้น ป.๓/๒ รร.บ้านสร้างถ่อ นำหมู่คณะนักเรียนร่วมชั้น พร้อมด้วยคุณครู คุณปู่-คุณย่า ไปทำบุญถวายภัตตาหารเพลเป็นสังฆทาน ณ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED