[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1077141  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม เมืองพนา

      ในระหว่าง วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2557 นายวัชรินทร์ จิงจามิกร นายอำเภอพนา พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม เมืองพนา ในงานมีมหรสพ การออก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไร่ขี
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนปิดภาคเรียน

     วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านไร่ขี นำโดยนายประดิพัทธ์ ทองห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มการปฏิบัติงาน, การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : บุญออกพรรษา ความศรัทธา ความเชื่อ

     นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา และคณะครูเข้าร่วมทำบุญออกพรรษากับชาวบ้านพุทธรักษา ท่ามกลางบรรยากาศของความเชื่อ ความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเรือ
หัวข้อข่าว : ข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 19 (เมืองอำนาจเจริญ)เกษียณอายุ ราชการ ในงานเกษียณสุขสันต์ 2557

      เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายสมาน ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : เครือข่ายชานุมาน 3 และ4 จัดงานมุฑิตากษิณาหรรษา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณประจำปี2557

     เครือข่ายชานุมาน 3 และ4 จัดงานมุฑิตากษิณาหรรษา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณประจำปี 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำคณะครูเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูประจำปี 2557

     นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำคณะครูเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูประจำปี 2557 เครือข่ายชานุมาน 3 และ 4 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุทธรักษาต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา

     โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต้อนรับ ท่านวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ได้ประชุมภาคีเครือข่ายตามนโยบายโรงเรียนปลอดยาเสพติดกิจกรรมห้องอุ่นใจ

     โรงเรียนบ้านพุทธรักษา นำโดยนายสมมิตร มุ่งงาม ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ดำเนินการประชุมภาคีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง ร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านพุทธรักษาได้จัดกิจกรรมการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง ร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รู้แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมทำบุญร่วมกับชุมชน ใน "บุญเดือนสิบ"

     เช้าวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งเป็น บุญข้าวสาก หมายถึง บุญที่ให้พระเณรทั้งวัด จับสลากเพื่อจะรับปัจจัยไทยทาน ตลอดจนสำรับกับข้าว ที่ญาติโยมนำมาถวายแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูสุข ภูตะเวช ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาพิเศษจังหวัดระนอง

     นายสมมิตร มุ่งงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นายประนอม ปัญญาดี คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเครื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ผอ..เครื่อข่ายเมือง 18 แฮปปี้ ในงานเกษ๊ยณเปี่ยมสุข 57

     เมือ 19 กันยายน 2557ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ นายผจญ สุดีวงค์ ผอ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม เครื่อข่ายเมือง 18 ในงาน ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 57 นำคณะครูเข้าร่วมงาน เกษีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาครั้งที่ 7 โรงเรียนบ้านโพนทอง

     ประกาศโรงเรียนบ้านโพนทอง เรื่องสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาครั้งที่ 7 PSMAC#7 ดาวน์โหลดประกาศและกำหนดการได้ทางระบบ e-office สพป.อำนาจเจริญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไร่ขี
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายประดิพัทธ์ ทองห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น
หัวข้อข่าว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียน

      ด้วยโรงเรียนบ้านโคกจักจั่น อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนคือ www.bkcc.ac.th จึงได้ประชาสัมพันธ์มาในครั้งนี้ด้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED