[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 948180  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู 2557

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 คณะครูโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม "ไหว้ครู 57 " ที่ ใต้ถุนอาคารเรียน โดยมีนายภัทรเทพ รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง เป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 20 (เมืองอำนาจเจริญ)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 20 (เมืองอำนาจเจริญ)ได้จัดการประชุมเพื่อพบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ปีการศึกษา 2557

      ทุกคำบ่นว่า....คือ ความปราถนาดี ใช้ความเมตตาปราณี คอยชี้หนทางเดินให้ ร้อยเหนื่อยพันหนัก กลั่นเป็นรัก และ ห่วงใย เพื่อนทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนผู้ใ้ห้วิชา ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาผาง
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7

     วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.นายประนอม ปัญญาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : อย่าพรากประชาธิปไตยไปจากพวกเรา....

     อย่าพรากประชาธิปไตยไปจากพวกเรา....โรงเรียนบ้านพุทธรักษาจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ทุกคนมาด้วยความคาดหวังที่เต็มเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู 2557

     วันที่ 5 มิถุนายน 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านนายูง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม "ไหว้ครู 57 " ที่ ใต้ถุนอาคารเรียน โดยมีนายกิตติพงศ์ สิห์นาค รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายูง เป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย3(ชานุมาน)
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

     เมื่อวันทีี่ 27 พฤษภาคม 2557 นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ได้มาดูแลการจัดอบรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ตามโครงการพัฒนาการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : อบรมครูผู้สอนแบบว่า" ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน"

     ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น นายนุกูล ลือนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการต้อนรับคุณครูคนใหม่ของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านพุทธรักษา

     ... มาด้วยใจที่ใฝ่ฝัน ต้อนรับขวัญด้วยดวงจิต กระชับมิตรด้วยไมตรี ยินดีต้อนรับสู่รั้วขาวน้ำเงิน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ได้บายศรีสู่ขวัญต้อนรับ คุณครูอดิศักด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการเปิดเทอมใหม่ของโรงเรียนบ้านพุทธรักษา

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 บรรยากาศการเปิดเทอมต้อนรับปีการศึกษาใหม่ ชั้นเรียนใหม่ ชุดนักเรียนใหม่ หนังสือเรียนใหม่ สีอาคารเรียนใหม่ โต๊ะกินข้าวใหม่ ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ของโรงเรียนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านไร่ขี(เครือข่าย10ลืออำนาจ)
หัวข้อข่าว : นิทรรศการผลงานวิชาการ และปัจฉิมนิเทศ

     วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายธนัญชัย สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการ (Open house)โรงเรียนบ้านไร่ขี เป็นการแสดงผลงานขอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2556

     วันที่ 14 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 คณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเต็มไปด้วย ค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุทธรักษา
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นายไพรวัลย์ จันทะนะ และคณะกรรมการประเมินภาพและประสิทธิผลกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมิน ผอ.ประสิทธิภาพ และ ผอ.ประสิทธิผล

     นายสมาน ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการประเมิน ผอ.ประสิทธิภาพ และ ผอ.ประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ออกต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์
หัวข้อข่าว : นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบรังวัล ชนะเลิศระดับชาติ

     วันที่ 12 มี.ค. 57 เวลา 11.30 น. ที่โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางไปแสดงความยินดีและมอบรางวัล แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสามแยกผดุงว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED