[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [e-News] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การทดสอบ Pre - ONET

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านพุทธรักษา ดำเนินการทดสอบ Pre - ONET เพื่อนำผลมาพัฒนานักเรียนอย่างเข้มก่อนการทดสอบจริง นายวิทยา สายสุด ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มชานุมาน ได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณสำหรับความอบอุ่นที่มอบให้น้องๆ บ้านพุทธรักษา

     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายสมมิตร มุ่งงาม และผู้นำชุมชน ต้อนรับ นายศราวุธ นามสีลี ปลัดฝ่ายป้องกันและความมั่นคงอำเภอชานุมาน นำความอบอุ่นมามอบให้น้องๆ บ้านพุทธรักษา ได้รับคว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฝึกอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่น 1

     เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ร่วมกับชุดพัฒนาการมวลชนสัมพันธ์ ชพส.2203 จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ประธานในพิธี...

     เมื่อวันอาทิตย์ที่21 ธ ค.57 นายอดุลย์ กองทอง ผุ็อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทางวิชาการ อ่านออกเขียนได้โรงเรียนประถม ชมรมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดอำนาจเจริ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศ สพป.อำนาจเจริญ ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ pre o-net

     วันที่ 19 ธ.ค57 นางอุรวดี วงค์ปัดษ์ษา ศึกษานิเทศ สพป.อำนาจเจริญ ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ pre o-net. โรงเรียนดอนแดง โดยมี นายประมวล สุภาจันทร์ผอ. โรงเรียนดอนแดง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ เข้าเยี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศ สพป.อำนาจเจริญ เยี่ยมสนามสอบ pre o-net.ร.ร...

     วันที่ 19 ธ ค.57 นายสมคิด ทาริวงค์ ศึกษานิเทศ สพป.อำนาจเจริญ ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ pre o-net. โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ โดยมี นายประเชิญ จันทรภูมี ผอ.โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ พร้อมคณะครูให้การต้อน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ศน.สพป.อจ ออกติดตามนิเทศ ทดสอบนักเรียน ป.1อ่าน...

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม57 ศน.อุรวดี วงค์ปัดน์ษา ได้ออกมาคิดตามนิเทศ มี .ว่าที่ รท ทวี อุนาภาค ผอ.ร.ร หนองเม็กพร้อมคณะครูให้การต้อนรับโดย ศน.ได้นิเทศ ทดสอบนักเรียน ป.1 การอ่านออก และ การเข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ดังระเบิด เหรียญทอง คัวแทนภาคอีสาน เข้าแข่งขันระดับประเทศ

     เมื่อ วันที่ 15 ธ ค 57 ท่าน ผอ.โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญในเครือข่ายเมือง 18 ท่าน ประยูร เหมือนเหลา ให้กำลังใจลูกศิษย์ได้iรับเหรียยทอง เป็นตัวแทนภาคอีสานจะได้เข้าไปแข่งระดับประเทศต่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไร่ขี
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดโครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

     วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 นายวรพจน์ อุปนิสากร ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอลืออำนจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข โดย อบต.ไร่ขี และเปิดโครงการธนาคา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เครือข่าย 9 (พนา)
หัวข้อข่าว : โนนสูงโคกกลางพร้อมใจถวายราชสดุดี 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ

     ใน วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เมื่อเวลา 08.30 น นายภัทรเทพ รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง คณะครู และนักเรียน พร้อมใจกันจัดพิธี ถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเมือง18 แฮปปี้ ได้รับ......

     เมื่อวันที่ 22 พ.ย.57 โดย มี นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้เป็นประธาน พร้อม มอบหนังสือสารานุกรม เล่มที่ 38 ให้โรงเรียนในสังกัดมีคณะค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไร่ขี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

     ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ขีได้ทำพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
หัวข้อข่าว : ครู-นักเรียน ในเครื่อข่ายเมือง 18 เข่้าร่วม

     เมื่อ วันที่๒๐-๒๑ พ.ย๕๗ สพป.อำนาจเจริญร่วมกับ ม.มหาวิทยาลัยมหิดลอำนาจเจริญ และท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมงาน ตุ้มโฮม แพงฮั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพภายใน

     การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพภายใน ปี 2557 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมบุ่งเขียวคำ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 151 หมู่ 3 ตำบลโคกก่ง อำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2557

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านพุทธรักษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2557 และแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045-511019 Fax : 045-511017 stillsitestudio@hotmail.com

Version 1.0 © 2012 sTill Site by iCT Amnat-ED